Graci logo
Graci piedalās Kompetences centra projektā
16.01.2019

Graci piedalās Kompetences centra projektā

2018. gada 31. decembrī veiksmīgi noslēdzies SIA “Felici” projekts “Tehnoloģijas izstrāde jaunam musli Graci produktam ar uzlabotu struktūru, uzturvērtību un palielinātu uzglabāšanas laiku”.

Projekta rezultātā iegūti 3 bagātinātu pārslu paraugi - ābolu, aveņu un šokolādes, kas izstrādāti, bez papildus cukura, taču ar dabīgas izcelsmes augu valsts piedevām, kas nodrošina paaugstinātu uzturvērtību.

Projekta laikā izstrādās, prezentētas un publicētas SCOPUS datu bāzē divas zinātniskās publikācijas:

  • Kince T., Straumite E., Klava D., Kruma Z., Abelniece K., Balgalve A. (2018) Effect of processing conditions on physical parametrs of triticale flakes. Agranomy Research, Vol. 16 (S2), p. 1388-1395.
  • Kruma Z., Straumite E., Kince T., Klava D., Abelniece K., Balgalve A. (208) Influence of technological parametrs on chemical composition of triticale flakes. Agranomy Research, Vol. 16 (S2), p. 1417-1424.

Projektā iegūtās zināšanas un gala produkts sniedz iespēju paplašināt komercdarbību, iespēju atbilst patērētāju vēlmēm par kraukšķīgāku produktu, kā arī veidot jaunus produktus klientiem.

Latvijas pārtikas nozares Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver

• Glabāšanas iepakojuma pētījumus;

• Glabāšanas laiku un nosacījumus uzlabojošas tehnoloģijas;

• Jaunus produktus plašākām tirgus preferencēm.

 

Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver

• Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;

• Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai –  piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;

• Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 14 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekts tiek īstenots no 2016. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 eiro.