Graci logo
Graci piedalās Kompetences centra projektā
02.07.2018

Graci piedalās Kompetences centra projektā

SIA “Felici” veiksmīgi darbojas projektā “tehnoloģijas izstrāde jaunam musli Graci produktam ar uzlabotu struktūru, uzturvērtību un palielinātu uzglabāšanas laiku”.

Sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģiju fakultātes zinātniekiem veikta divu publikāciju prezentācija 2018. gada 9.-11. maijā  9th International conference Biosystems Engineering 2018, Tallinā, Igaunijā. Turpinās darbs pie Graci jaunā produkta uzturvērtības bagātināšanas. Latvijas pārtikas nozares Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver

• Glabāšanas iepakojuma pētījumus;

• Glabāšanas laiku un nosacījumus uzlabojošas tehnoloģijas;

• Jaunus produktus plašākām tirgus preferencēm.

 

Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver

• Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;

• Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai –  piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;

• Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 14 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekts tiek īstenots no 2016. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 eiro.