Graci Health

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA) atbilstoši starp pusēm 2016.gada 9.jūnijā noslēdza līgumu Nr. SKV-L-2016/441 par atbalsta saņemšanu (turpmāk – Līgums) ERAF līdzfinansējuma saņemšanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” ietvaros.

***

SIA/IK “ABC” noslēgts līgums ar LIAA par inkubācijas atbalsta saņemšanu ERAF projekta Nr. 3.1.1.6/16/I/001 “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.  

Limited Liability Company/Individual Merchant “ABC” has signed an agreement with Latvian Investment and Development Agency (LIAA) on Incubation support within the framework of the ERDF Project No. 3.1.1.6/16/I/001 “Regional Business Incubators and Creative Industries Incubator”.

2018. gada 31. decembrī veiksmīgi noslēdzies SIA “Felici” projekts “Tehnoloģijas izstrāde jaunam musli Graci produktam ar uzlabotu struktūru, uzturvērtību un palielinātu uzglabāšanas laiku”.

Projekta rezultātā iegūti 3 bagātinātu pārslu paraugi - ābolu, aveņu un šokolādes, kas izstrādāti, bez papildus cukura, taču ar dabīgas izcelsmes augu valsts piedevām, kas nodrošina paaugstinātu uzturvērtību.

Projekta laikā izstrādās, prezentētas un publicētas SCOPUS datu bāzē divas zinātniskās publikācijas:

  • Kince T., Straumite E., Klava D., Kruma Z., Abelniece K., Balgalve A. (2018) Effect of processing conditions on physical parametrs of triticale flakes. Agranomy Research, Vol. 16 (S2), p. 1388-1395.
  • Kruma Z., Straumite E., Kince T., Klava D., Abelniece K., Balgalve A. (208) Influence of technological parametrs on chemical composition of triticale flakes. Agranomy Research, Vol. 16 (S2), p. 1417-1424.

Projektā iegūtās zināšanas un gala produkts sniedz iespēju paplašināt komercdarbību, iespēju atbilst patērētāju vēlmēm par kraukšķīgāku produktu, kā arī veidot jaunus produktus klientiem.

Latvijas pārtikas nozares Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver

• Glabāšanas iepakojuma pētījumus;

• Glabāšanas laiku un nosacījumus uzlabojošas tehnoloģijas;

• Jaunus produktus plašākām tirgus preferencēm.

 

Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver

• Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;

• Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai –  piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;

• Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 14 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekts tiek īstenots no 2016. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 eiro.

2019.08.01-2020.12.31 tiek īstenots Latvijas pārtikas kompetences centra projekts:

Jaunu Graci produktu izstrāde – veselību uzlabojošiem nolūkiem paredzēta preventīva pārtika “civilizācijas slimību” profilaksei.

 

Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra ietvaros. Latvijas Pārtikas nozares kompetences centrs savā darbībā aptver divus zinātniskos virzienus:

1. Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:

• Inovatīvi produkti un tehnoloģijas, sekojot aprites ekonomikas jaunākajām tendencēm (t.sk. eko-tehnoloģiski produkti, pārtikas drošības un kvalitātes monitoringa risinājumi);

• Produktu iepakojuma risinājumi;

• Pārtikas loģistikas risinājumi, t.sk. derīguma termiņu, uzglabāšanas laiku uzlabojošas un pārvadāšanas izmaksas samazinošas tehnoloģijas, tai pašā laikā, saglabājot augstu produktu kvalitāti un saīsinot ceļu no ražotāja līdz patērētājam. 

2. Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:

• Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;

• Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;

• Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.

• Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tas ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.

• Projekts tiek īstenots no 2019.gada 8.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim.

• Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.

 

16.11.2019.

Patreizējais statuss:

- Musli izejvielu potencionālo bioaktīvo savienojumu definēšana, izpēte un atrašana;

- Veikta potencionālo, izpētītiem kritērijiem atbilstošo izejvielu atlase un kontrole;

- Izstrādāti potencionālo musli sākotnējie koncepti.

17.11.2019.-16.02.2020.

Patreizējais statuss:

- Izstrādāti pirmie divi produktu prototipi;

- Uzsākti izstrādāto produktu laboratoriskie testi;

- Gatavošanās klīniskajam pētījumam.

17.02.2020.-16.05.2020.

Patreizējais statuss:

- Iepirktas dažādas izejvielas produktu paraugu jaukšanai un laboratoriskai testēšanai;

- Turpināts veikt izejvielu un produktu prototipu laboratoriskās analīzes;

- Grauzdētas pārslas nosūtītas industriāliem glazēšanas testiem;

- Ārkārtas situācijas dēļ nebija iespējams uzsākt klīnisko pētījumu aprīlī, bet vasaras periodā to nav vēlams veikt. Tiek meklēti risinājumi, lai izpētītu ar produktiem uzņemto biaoktīvo savienojumu metabolismu.

17.05.2020.-16.08.2020.

Patreizējais statuss:

- Pabeigts viens musli koncepts un, balstoties uz speciālistu konsultācijās iegūto informāciju par preventīvu pārtiku, otrs produkta koncepts izmainīts – tiek izstrādāts vēl viens produkts ar augstu cinka saturu; 

- Turpināts veikt izejvielu un produktu prototipu laboratoriskās analīzes;

- Veikti dažādi produktu un izejvielu apstrādes testi (UV starošana, pasterizācija, sterilizācija, ozonēšana);

- Saņemti pārslu paraugi, kas glazēti ar polifenolus saturošu sulu koncentrātu, izslēdzot iekaisumu radošu faktoru klātbūtni produktā (saharoze, pesticīdu atliekvielas, smagie metāli).

17.08.2020.-16.11.2020.

Patreizējais statuss:

- Izstrādāts musli ar augstu cinka saturu;

- Veikts in vitro pētījums, lai noteiktu musli sastāvā esošā cinka uzsūkšanās spējas kuņģa-zarnu traktā;

- Turpināts veikt izejvielu un produktu prototipu laboratoriskās analīzes.

 

2020.12.01-2021.08.31 tiek īstenots Latvijas pārtikas kompetences centra projekts:

Graci sāļo, ātri pagatavojamo maltīšu izstrāde, integrējot, termiski apstrādātu zivju produktus un pākšaugus, lai nodrošinātu pilnu olbaltumvielu aminoskābju spektra uzņemšanu vegānā, veģetārā un peskatārā diētā

01.12.2020.-16.02.2021.

Periodā izdarīti sekojoši darbi:

- Uzsākta zinātniskās literatūras izpēte un izvirzītas potenciāli atbilstošas izejvielas, ar augstu proteīna saturu, kā arī izejvielas, kas kopumā spētu nodrošināt pilnvērtīgu olbaltumvielu aminoskābju spektru;

- Saņemti pirmie liofilizētas zivs paraugi;

- Uzsākta potenciālo produktu prototipu receptūras izstrāde;

- Uzsāktas izejvielu un produktu prototipu laboratoriskās analīzes.

17.02.2021.- 16.05.2021.

Periodā izdarīti sekojoši darbi: 

- Veikti atkārtoti zivs paraugu liofilizēšanas testi;

- Izstrādāti divi produktu prototipi, kur viens paraugs piemērots vegānai, bezglutēna diētai, bet otrs peskatārai, bezglutēna diētai;

- Veiktas atkārtotas izejvielu un produktu prototipu laboratoriskās analīzes.

17.05.2021.-16.08.2021.

Periodā izdarīti sekojoši darbi: 

- Veikti industriālie ražošanas testi;

- Pētīta zivju un lēcu maltīšu piemērotība un kvalitātes kritēriju atbilstība dabai draudzīgā iepakojumā;

- Veiktas atkārtotas izejvielu un produktu prototipu laboratoriskās analīzes.

 

Projekts noslēdzies 31.08.2021.

Projekta ietvaros izstrādātas divas ātri pagatavojamo maltīšu receptūras:

- viena receptūra piemērota vegānai bezglutēna diētai;

- otra receptūra piemērota peskatārai, bezglutēna diētai.

Abas izstrādātās receptūras nodrošina pilnu olbaltumvielu aminoskābju spektra uzņemšanu.